“Write once, run anywhere”. Containers, de kortste klap voor ISVs naar een multi-platform, Hybride oplossing.